Наука, культура, освіта Запорізької області

Запорізька область - регіон невичерпаних можливостей за людським, культурним та науковим потенціалом. Це дає усі підстави бути впевненими, що наша область і надалі буде джерелом подальшої розбудови усіх сфер життя незалежної України.

Запорожская область: культура, экономика. Т. 2

Подробнее

Запорожская область: культура, экономика. Т. 2 : (На рус. и англ. яз.) : ил. энцикл. / ред. А. Лазутин. - Запорожье : Дикое Поле, 2005. - 176 c. : ил.

Місцезнаходження: читальний зал №2 (к.322).

Книга "Запорожская область" является первой иллюстрированной энциклопедией, которая посвящена одному из регионов Украины. Во втором томе издания представлена интересная, научно достоверная информация о современной культуре и экономике края. Текст проиллюстрирован оригинальными произведениями известных фотохудожников, архивными фотодокументами, а также фотоматериалами предприятий области. Для широкого круга читателей.

Наукова та науково-технічна діяльність в Запорізькій області: стат. зб.

Подробнее

Наукова та науково-технічна діяльність в Запорізькій області: стат. зб. / ред. В. П. Головешко ; Держкомстат України. Гол. упр. статистики у Запорізькій обл. - Запоріжжя : , 2006. - 100 c. : iл.

Місцезнаходження: читальний зал №2 (к.322).

Статистичний збірник "Наукова та науково-технічна діяльність в Запорізькій області" містить основні статистичні дані, що характеризують науковий потенціал, результати роботи наукових організацій. У збірнику наведені дані про структуру наукових організацій, підготовку наукових кадрів, чисельність та характеристика наукового потенціалу, обсяги фінансування наукових досліджень та розробок, структура витрат, пов'язаних з виконанням досліджень та розробок. При підготовці збірника використано дані державної статистичної звітності. Інформація у збірнику наведена за 2003 - 2005 рр. в цілому по області, містах та районах, галузях та секторах наук. Збірник доповнено діаграмами, що дають наглядне уявлення про подану інформацію.

Шифрина, А. И. Герои и судьбы. Кн. 2: Интеллектуальный потенциал Запорожья на рубеже веков. Шестьдесят монологов

Подробнее

Шифрина, А. И. Герои и судьбы. Кн. 2: Интеллектуальный потенциал Запорожья на рубеже веков. Шестьдесят монологов / А. И. Шифрина. - Запорожье: Дикое Поле, 2002. - 525 c. : ил.

Місцезнаходження: читальний зал №2 (к.322), відділ книгосховища (к.024), абонемент науково-технічної літератури (к.117).

Эта книга - сборник автобиографий людей, каждый из которых достиг значительных успехов в своей профессии. Производственник и педагог, музыкант и аграрий, ученый и скульптор, медик и политик - все герои книги искренне рассказывают не только о парадной стороне своих биографий, но и о трудностях, сомнениях, о прошлом и настоящем и заглядывают в будущее. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Книга пошани. Кавалери державних нагород Запорізької області

Подробнее

Книга пошани. Кавалери державних нагород Запорізької області. - Запоріжжя : Друкований світ, 2012. - 52 c. : iл.

Місцезнаходження: читальний зал №2 (к.322)

Книга об'єднує в собі історії про людей різних доль, професій, поглядів та інтересів. При цьому на сторінках видання представлені не тільки знаменитості, представники влади або великого бізнесу, а кожен, хто своїми великими чи малими справами зробив внесок у розвиток Запорізького регіону і був відзначений державною нагородою. Лауреати державних нагород, премій і звань - це соціальні орієнтири суспільства, Їх спосіб життя, поведінка формують у решти громадян мотивацію до добрих дій і вчинків. Книга пошани потикана донести інформацію про це до широких мас громадськості Запорізької області.

Письменники Запорізького краю: (20-90-ті роки ХХ століття)

Подробнее

Письменники Запорізького краю: (20-90-ті роки ХХ століття) / уклад. І. Т. Купріянов ; Запорізька обл. організація НСПУ. - Запоріжжя : Хортиця, 2002. - 579 c. : iл.

Місцезнаходження: сектор культурно-просвітницької роботи (к.117)

До книги ввійшли літературно-критичні статті та нариси про письменників (членів Національної Спілки письменників України), життєвий і творчий шлях яких тісно пов'язаний із Запорізьким краєм. Це перше подібне видання за всю історію Придніпров'я. Підготували його письменники, літературознавці, журналісти. Книга може бути використана як навчальний посібник з літературного краєзнавства. Вона розрахована на викладачів літератури, студентів, учнів, а також на широке коло читачів, яких цікавить літературний рух на Запоріжжі.

Голянчук В. Побачення: поезії.; Солодовников В. Мить: поезії.

Голянчук В. Побачення: поезії.- Запоріжжя: Тандем-У, 2004.- 48 с. (Серія: Літературна касета. Час пошуку);
Солодовников В. Мить: поезії,- Запоріжжя: Тандем-У, 2004.-48 с. (Серія: Літературна касета. Час пошуку).

Місцезнаходження: сектор культурно-просвітницької роботи (к.117)

Запорізький обласний благодійний фонд "Натхнення" був започаткований у 2003 році. Його мета - надання всебічної допомоги літераторам-початківцям, що не є членами Національної Спілки письменників України, у виданні своїх творів. "Літературна касета" - перша спроба фонду гідно представити на суд читачів плеяду талановитих авторів, які входять до міського літературного клубу "Пошук". . "Як течія струмка непрограмована ось тут ярком, що прагне до Дніпра" (Микола Лиходід), тут, де "важко вивчати легенями періодичну систему" (М.Л.), де, "за район із пляжем ніхто не бере Павло-Кічкас" (М.Л.), уже багато років існує літературне об'єднання імені Миколи Лиходіда "Пошук". Недаремно його називають "Пошуком", бо він знаходить нових творчих людей: поетів, музикантів, художників. Строки їх творів натхненні любов'ю до рідного краю, людей, серед яких вони живуть та працюють

Веселі  Ребрини: Альманах

Подробнее

Веселі Ребрини: Альманах. - Запоріжжя: Весела Січ, 2002. - 99 с.

Місцезнаходження: сектор культурно-просвітницької роботи (к.117)

Дружно і радісно вшанували запоріжці (та й хіба лише запоріжці?) ювілей відомого українського поета і - за сумісництвом - кошового "Веселої Січі", лауреата численних літературних премій Петра Ребра, якому в травні 2002 року виповнилось рівно... двічі 35. Це були справжні "Веселі Ребрини", в яких взяли участь сотні літераторів і митців, а також тисячі шанувальників красного слова. Найцікавіші матеріали, присвячені ювілею поета-гумориста, і склали цю книжку, яка видається за рішенням правління "Веселої Січі", так би мовити, нащадку на згадку.

Вищі навчальні заклади України

Вищі навчальні заклади України / упоряд. В. Д. Шинкарук, Я. Я. Болюбаш, С. І. Бондаренко, та ін., ; ред. І. О. Вакарчук ; М-во освіти і науки України. - К. : , 2008. - 518 c.

Місцезнаходження: читальний зал №2 (к.322)

Запорізький національний університет. Ювілейна книга. 80-річчю Запорізького університету присвячується.

Подробнее

Запорізький національний університет.Ювілейна книга. 80-річчю Запорізького університету присвячується. / Голова редколегії проф. С.М. Тимченко. - Запоріжжя: Вид-БО "Дике поле", 2010. - 320 с.

Місцезнаходження: відділ книгосховища (к.024)

У книзі висвітлюється історія створення, основні етапи становлення та діяльності вищого навчального закладу від Запорізького інституту народної освіти до Запорізького національного університету - одного з провідних класичних університетів України. У центрі уваги - минуле і сучасне колективу, його яскраві особистості, особливості розвитку і стан навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, питання кадрового забезпечення, зміцнення матеріально-технічної бази, міжнародного співробітництва.

Запорізький державний технічний університет. Історичний нарис (1900-2000).

Подробнее

Запорізький державний технічний університет. Історичний нарис (1900-2000). - Запоріжжя: Дике Поле, 2000.-320 с.

Місцезнаходження: відділ книгосховища (к.024), читальний зал №2 (к.322)

Ця книга - сторічний літопис працелюбного колективу ЗДТУ. В ній викладена історія виникнення і розвитку вищого навчального закладу, показана його роль у підготовці інженерних кадрів, розглянуті основні напрями та ефективність навчальної і виховної роботи і наукових досліджень, зокрема, зосереджена увага на діяльності вчених та їх наукових шкіл, дано відомості про розвиток матеріально-технічної бази університету.

Запорізька державна інженерна академія: Ювілейна книга

Подробнее

Запорізька державна інженерна академія: Ювілейна книга / В. С. Гавриш (керівник авт. колективу), П. Г. Аксьоненко, В. А. Банах та ін. [Відпов. ред. В. І. Пожуєв] - Запоріжжя: АА Тандем, 2010. - 288 с.

Місцезнаходження: відділ книгосховища (к.024), читальний зал №2 (к.322), абонемент науково-технічної літератури (к.117)

Книга присвячена 50-річчю Запорізької державної інженерної академії - провідного вищого навчального закладу регіону з підготовки інженерних кадрів. Через опис найважливіших подій у житті країни та краю, роль окремих особистостей та найвагоміші здобутки простежуються основні етапи становлення ЗДІА. В окремому розділі представлені факультети, кафедри, коледжі та інші структурні підрозділи сучасного навчального закладу. Почесне місце посідає добірка матеріалів про гордість академії-її випускників. Книга буде корисною Історикам, освітянам, промисловцям, всім, хто цікавиться історією краю.